Záznam mojej prednášky o pass-the-hash útokoch:

Slajdy z prednášky