Nedávno som mal webcast organizovaný spoločnosťou Mainstream Technologies na tému Bezheslová autentifikácia v (Azure) Active Directory. Slajdy z prezentáie sú k dispozícii na stiahnutie.