Slajdy: Bezheslová autentifikácia v Azure Active Directory

4. apríla 2020 | Michael Grafnetter

Nedávno som mal webcast organizovaný spoločnosťou Mainstream Technologies na tému Bezheslová autentifikácia v (Azure) Active Directory. Slajdy z prezentáie sú k dispozícii na stiahnutie.


Tags: , , ,

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.