Nedávno som písal o príkaze Get-ADReplAccount, pomocou ktorého je možné vzdialene vytiahnuť heslá a iné citlivé informácie z doménového kontroléru. Tieto dáta sú na každom doménovom kontroléri uložené v súbore ndts.dit a odtiaľ sa dajú získať aj napriamo. Dokáže to napríklad nástroj NTDSXtact, ale ten je určený pre Linux, nemá moc jednoduché ovládanie a na väčších databázach je dosť pomalý. Preto som do svojho PowerShell modulu DSInternals pridal príkaz Get-ADDBAccount, ktorého použitie je hračka:

# Z registrov najprv získame tzv. Boot Key, ktorým sú heslá zašifrované:
$key = Get-BootKey -SystemHivePath 'C:\IFM\registry\SYSTEM'

# Načítame databázu a dešifrujeme heslá všetkých používateľov:
Get-ADDBAccount -All -DBPath 'C:\IFM\Active Directory\ntds.dit' -BootKey $key 

# Môžeme vytiahnuť aj heslo konkrétneho účtu, na základe distinguishedName, objectGuid, objectSid či sAMAccountName:
Get-ADDBAccount -DistinguishedName 'CN=krbtgt,CN=Users,DC=Adatum,DC=com' -DBPath 'C:\IFM\Active Directory\ntds.dit' -BootKey $key 

Výstup vyzerá úplne rovnako ako v prípade príkazu Get-ADReplAccount:

DistinguishedName: CN=krbtgt,CN=Users,DC=Adatum,DC=com
Sid: S-1-5-21-3180365339-800773672-3767752645-502
Guid: f58947a0-094b-4ae0-9c6a-a435c7d8eddb
SamAccountName: krbtgt
SamAccountType: User
UserPrincipalName:
PrimaryGroupId: 513
SidHistory:
Enabled: False
Deleted: False
LastLogon:
DisplayName:
GivenName:
Surname:
Description: Key Distribution Center Service Account
NTHash: 9b17bcfc3800df21baa6b8a4aeedb4fd
LMHash:
NTHashHistory:
 Hash 01: 9b17bcfc3800df21baa6b8a4aeedb4fd
 Hash 02: c9467e5fae14820500862d85c53747c1
LMHashHistory:
 Hash 01: 1a1d073fde1fca32c24f268fce835de2
 Hash 02: cc8019ecf6fdbcbe06849a9980804e8d
SupplementalCredentials:
 ClearText:
 Kerberos:
  Credentials:
   DES_CBC_MD5
    Key: cddf7308d6cd5d2a
  OldCredentials:
   DES_CBC_MD5
    Key: cddf7308d6cd5d2a
  Salt: ADATUM.COMkrbtgt
  Flags: 0
 KerberosNew:
  Credentials:
   AES256_CTS_HMAC_SHA1_96
    Key: 69b11bfec0eec2b278702bc7d9fbfda23e3789128b92c59955e69932a457533b
    Iterations: 4096
   AES128_CTS_HMAC_SHA1_96
    Key: bcfcc7a65379d7914c2c341a74ca0e0e
    Iterations: 4096
   DES_CBC_MD5
    Key: cddf7308d6cd5d2a
    Iterations: 4096
  OldCredentials:
   AES256_CTS_HMAC_SHA1_96
    Key: 809b0f1697dffe39bb87b2e3d79564dc8ef91b91bad2fc51abc444e42c7e88d9
    Iterations: 4096
   AES128_CTS_HMAC_SHA1_96
    Key: c30fb9e17cd7503f980592a6864c8daa
    Iterations: 4096
   DES_CBC_MD5
    Key: cddf7308d6cd5d2a
    Iterations: 4096
  OlderCredentials:
  ServiceCredentials:
  Salt: ADATUM.COMkrbtgt
  DefaultIterationCount: 4096
  Flags: 0
 WDigest:
  Hash 01: eee4408f94b35bb5dc7077747d9762a3
  Hash 02: 00be705a97c4a1ded7f7fc912ef70aec
  Hash 03: 7b0b14e8f5cfa2de25d04d393c649bb7
  Hash 04: eee4408f94b35bb5dc7077747d9762a3
  Hash 05: 00be705a97c4a1ded7f7fc912ef70aec
  Hash 06: cf102efea5397a51edc9202b922682e5
  Hash 07: eee4408f94b35bb5dc7077747d9762a3
  Hash 08: 5737a1de1f94d3f6e0dbbe4e3f173036
  Hash 09: 9314bbcd0f0f8ab2d3879287e739f621
  Hash 10: 973ff6673784ce0faa956d10952b0be0
  Hash 11: b04c5754a36b8edaac0dfd3c8b741d1a
  Hash 12: 9314bbcd0f0f8ab2d3879287e739f621
  Hash 13: decbd6b05ac2363ef7c772b42339fdab
  Hash 14: b04c5754a36b8edaac0dfd3c8b741d1a
  Hash 15: 71e248eae58d2f1f4b40baf412fde251
  Hash 16: 8f03fa2cf1cdbb300d0e0992fb5265e1
  Hash 17: 5032b686f9b0187115c5b56a4de89d1e
  Hash 18: eb804e4333521ee5e74241db4ecd7e5e
  Hash 19: c86f4816e80f0a590cb03f0b9aa8c04c
  Hash 20: 0e03a76194c6385754a1814384c99798
  Hash 21: db13be8eb45adad0984e5a68ea2dfe23
  Hash 22: db13be8eb45adad0984e5a68ea2dfe23
  Hash 23: 5b6bba9bae24a347108ad7267e1ac287
  Hash 24: e72cad8b0fc837d3e8de4ddc725eb81f
  Hash 25: c19dd7b576c43eec07ba475bd444f579
  Hash 26: 021c07151ece2de494402cf11f62a036
  Hash 27: d657b31bfcacb37443630759cc3a19bf
  Hash 28: 5d49708350e04b16ddc980a0c33c409b
  Hash 29: efe601100b7b4007fe3fa778499d5dda

Získané hashe hesiel sa dajú pomerne jednoducho využiť k ovládnutiu celého Active Directory forestu. Preto si dajte dobrý pozor na to, kto všetko má fyzický prístup k pevným diskom doménových kontrolérov, ich zálohám a v neposledom rade k VHD/VHDX/VMDK obrazom.