Esent Workbench Pri svojej nedávnej prednáške o fungovaní Active Directory na konferencii TechEd som ukazoval aj nástroj Esent Workbench, pomocou ktorého je môžné preskúmať internú štruktúru súboru ntds.dit. Nie je to ovšem nič pre slabšie žalúdky.