Nedávno som spolupracoval so spoločnosťou Thycotic na vývoji programu Weak Password Finder for Active Directory. Cieľom bolo vytvoriť nástroj, ktorý by bol síce jednoduchý na používanie, ale pritom by dával viac než uspokojivé výsledky. To sa myslím podarilo a táto kombinácia ho robí unikátnym na trhu.

Screenshot 1

Screenshot 2 Screenshot 3

Výsledkom skenovania AD sú prehľadné manažérske reporty:

Report 1

Report 2

Správcovia siete potom môžu analyzovať podrobné výsledky:

CSV Report

Tu je krátke video demonštrujúce funkcionalitu programu:

A čo je najlepšie, Weak Password Finder je dostupný úplne zadarmo.