Expirácia Linkov v Active Directory

3. apríla 2016 | Michael Grafnetter

Windows Server 2016 prinesie niekoľko zaujímavých zmien v Active Directory. Dnes som sa rozhodol preskúmať funkciu expirácie linkov, vďaka ktorej je možné zaradiť používateľa do skupiny len na obmedzenú dobu. Môže sa to zísť napríklad na delegáciu správcovských privilégií na obmedzenú dobu. Podrobnosti nájdete v anglickej verzii článku.


Tags: , , ,

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.