Nová verzia modulu DSInternals

5. septembra 2015 | Michael Grafnetter | Žiadne komentáre na Nová verzia modulu DSInternals

Vydal som novú verziu PowerShell modulu DSInternals, v ktorej je opravených niekoľko chýb. Ako obvykle, nová verzia je k dispozícii v sekcii Na stiahnutie. Alebo, ak máte PowerShell 5, môžete si modul DSInternals jednoducho nainštalovať z PowerShell Galérie pomocou tohoto príkazu:

Značky:, , , ,

Vykrádanie hesiel zo zálohy Active Directory

15. augusta 2015 | Michael Grafnetter | Žiadne komentáre na Vykrádanie hesiel zo zálohy Active Directory

Nedávno som písal o príkaze Get-ADReplAccount, pomocou ktorého je možné vzdialene vytiahnuť heslá a iné citlivé informácie z doménového kontroléru. Tieto dáta sú na každom doménovom kontroléri uložené v súbore ndts.dit a odtiaľ sa dajú získať aj napriamo. Dokáže to napríklad nástroj NTDSXtact, ale ten je určený pre Linux, nemá moc jednoduché ovládanie a na väčších databázach je dosť pomalý. Preto som do svojho PowerShell modulu DSInternals pridal príkaz Get-ADDBAccount, ktorého použitie je hračka:

Výstup vyzerá úplne rovnako ako v prípade príkazu Get-ADReplAccount:

Získané hashe hesiel sa dajú pomerne jednoducho využiť k ovládnutiu celého Active Directory forestu. Preto si dajte dobrý pozor na to, kto všetko má fyzický prístup k pevným diskom doménových kontrolérov, ich zálohám a v neposledom rade k VHD/VHDX/VMDK obrazom.

Značky:, ,

Vykrádanie hesiel z Active Directory na diaľku

3. augusta 2015 | Michael Grafnetter | 2 komentáre na Vykrádanie hesiel z Active Directory na diaľku

Predstavujem Vám príkaz Get-ADReplAccount, najnovší prírastok do môjho PowerShell modulu DSInternals, ktorý umožňuje z doménových kontrolérov na diaľku získať plaintextové heslá, hashe hesiel a Kerberos kľúče všetkých používateľov. Toho dosahuje tým, že simuluje chovanie príkazu dcromo a cez protokol MS-DRSR si vytvorí repliku všetkých dát v Active Directory databáze. Podľa mojich informácií sa jedná o jediný verejne dostupný nástroj svojho druhu na svete. Ďalej má tieto vlastnosti:

 • Ku svojej činnosti nevyžaduje ani práva doménového správcu. Bohate si vystačí s oprávnením Replicating Directory Changes All, ktoré má napríklad DirSync, Cisco WAAS či zle nakonfigurovaný SharePoint.
 • Otvára dvere dokorán ďalším útokom, ako sú pass-the-hash, pass-the-ticket či PAC spoofing, pomocou ktorých je útočník schopný dostať pod kontrolu celý Active Directory forest. Takéto útoky zvláda napríklad nástroj mimikatz.
 • Nedá sa zablokovať pomocou firewallu, pretože by to obmedzilo základnú funkčnosť Active Directory.
 • V logoch na doménovom radiči zanecháva len minimálnu stopu, ktorú prehliadne väčšina bezpečnostných auditov.
 • Nezneužíva žiadnu bezpečnostnú zraniteľnosť, ktorá by sa dala jednoducho opraviť v rámci aktualizácie systému.
 • Jeho použitie nevyžaduje žiadne špeciálne vedomosti či prípravu. Útočníkovi stačí základná znalosť Active Directory.

Príklad použitia:

Ukážkový výstup:

Potenciál tohoto útoku je teda veľký a mal by si toho byť minimálne vedomý každý manažér bezpečnosti a správca Active Directory.

Ak chcete tento aj ďalšie druhy hackerských útokov na AD vidieť naživo a dozvedieť sa, ako sa proti nim brániť, nenechajte si ujsť moju prednášku Offline a online útoky na Active Directory databázu na tohtoročnom HackerFeste. Ja sám sa teším na prednášky Ondřeja ŠevečkaWilliama Ischanoeho. A pokiaľ si ma „odchytíte“ medzi prednáškami, rád sa s Vami porozprávam pri kávičke, nielen o bezpečnosti Active Directory.

Značky:, , ,

Zoznam príkazov PowerShell modulu DSInternals

13. júla 2015 | Michael Grafnetter | Žiadne komentáre na Zoznam príkazov PowerShell modulu DSInternals

Tu je zoznam príkazov, ktoré nájdete v najnovšej verzii PowerShell modulu DSInternals, 2.16. K väčšine z nich som žiaľ ešte nestihol spísať dokumentáciu.

Offline práca s Active Directory databázou

 • Add-ADDBSidHistory – Pridá SID History k vybranému účtu v súbore ntds.dit.
 • Set-ADDBPrimaryGroup – Zmení primárne členstvo v skupine vybranému účtu v súbore ntds.dit.
 • Get-ADDBDomainController – Zobrazí informácie o súbore ntds.dit.
 • Set-ADDBDomainController – Zmení hodnoty USN a Epoch v súbore ntds.dit.
 • Get-ADDBSchemaAttribute – Zobrazí zoznam LDAP atribútov zo súboru ntds.dit.
 • Get-ADDBAccount – Dešifruje heslá, hashe a kerberos kľúče uložené v súbore ntds.dit.
 • Get-ADDBBackupKey
 • Get-BootKey – Extrahuje Boot Key (AKA Syskey) z registrového súboru.
 • Set-ADDBBootKey
 • Remove-ADDBObject – Fyzicky zmaže objekt z databázy, pričom poškodí jej integritu, lebo nezanechá tombstone a nezneplatní linky.

Online práca s Active Directory databázou

 • Get-ADReplAccount – Cez protokol MS-DRSR získa heslá, hashe a kerberos kľúče používateľov uložené v Active Directory.
 • Set-SamAccountPasswordHash – Nastaví hashe hesla vybranému Active Directory či lokálnemu účtu cez protokol MS-SAMR.
 • Get-ADReplBackupKey

Počítanie hashov

Dešifrovanie hesiel

 • ConvertFrom-GPPrefPassword – Dešifruje heslo uložené v Group Policy Preferences.
 • ConvertTo-GPPrefPassword – Zašifruje heslo pre uloženie do Group Policy Preferences.
 • ConvertFrom-UnattendXmlPassword – Dekóduje heslo uložené v súbore unattend.xml.
 • ConvertTo-UnicodePassword – Zakóduje heslo pre uloženie do súboru unattend.xml alebo LDIF.

Pomocné príkazy

 • Test-PasswordQuality
 • Save-DPAPIBlob
 • ConvertTo-Hex – Prevedie binárne dáta na hexadecimálny reťazec.

Značky:, , , , ,