PowerShell modul DSInternals

Upozornenie: Nezabudnite “odblokovať” stiahnutý ZIP súbor pred tým, než ho rozbalíte. PowerShell totiž odmieta načítať DLL súbory pochádzajúce z internetu.

Ak používate PowerShell 5, môžete si modul DSInternals jednoducho nainštalovať z PowerShell Galérie pomocou tohoto príkazu:

Install-Module -Name DSInternals -Force

NuGet balíčky

Zoznam mojich NuGet balíčkov